บริการของเรา

รับซ่อมเก้าอี้นวดไฟฟ้า

บริการซ่อมเก้าอี้นวดไฟฟ้า ตั้งแต่การซ่อมเบาะ ซ่อมหนัง ตลอดจนซ่อมระบบไฟฟ้าที่ชำรุด โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการรับส่งซ่อมถึงบ้านคุณ ทีมงานศรีบุญเรืองเฟอร์นิเจอร์

061-398-9659