เกี่ยวกับเรา

เราดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมโซฟา ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในนาม ศรีบุญเรืองเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเรามองเห็นถึงปัญหาชำรุดอาการต่างๆ จากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเงินซื้อโซฟาใหม่ และลดจำนวนขยะขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

061-398-9659